Điện thoại: 0921066386

Email: tthth_socson@hanoi.gov.vn

Mô tả:

Hiệu trưởng

 Hoàng Văn Tứ
Hoàng Văn Tứ

Ngày sinh: 10/3/1975

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Bắc Phú - Sóc Sơn - Hà Nội

Trình độ :Đại học sư phạm Tiểu học

Vị trí công tác: Hiệu trưởng

Điện thoại riêng: 0921066386

Email liên lạc: tthth_socson@hanoi.gov.vn

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Bảo Khánh
Nguyễn Thị Bảo Khánh

Ngày sinh: 20/11/1975

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Hồng Kỳ - Sóc Sơn - Hà Nội

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: Phó Hiệu trưởng

Điện thoại riêng: 0977206123

Email liên lạc: baokhanh201175@gmail.com

Tiểu học Tân Hưng

Địa chỉ: Tân Hưng - Sóc Sơn - Hà Nội

Điện thoại: 0921066386